Oferujemy pomoc w zagadnieniach związanych z Prawem Pracy, Kodeksem Pracy. Rzetelnie przykładamy się do jasnego, prostego przedstawienia praw i obowiązków pracodawcy
i pracownika.

Oprócz praw i obowiązków nasze doradztwo BHP to także pomoc w uzyskaniu dotacji z ZUS na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach. Cały program skierowany jest do przedsiębiorców, którzy wdrażają lub chcą wdrożyć przedsięwzięcia związane z poprawą stanu BHP.  Zakład Ubezpieczeń Społecznych dofinansowuje takie projekty w ramach prewencji wypadkowej. Pomożemy w stworzeniu i przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji dla projektów inwestycyjnych, które wiążą się przede wszystkim z zabezpieczeniami technicznymi.

Jest to wsparcie finansowe na zakup, modyfikacje lub usprawnienia maszyn, urządzeń, a także systemów wszystkich środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.

Poziom dofinansowania został zróżnicowany ze względu na wielkość podmiotu, mierzony liczbą osób, za które odprowadzana jest składka na ubezpieczenie wypadkowe.  Wynosi od 20% do 90% oraz od 40 tysięcy złotych do 500 tysięcy złotych. Program jest skierowany w szczególności sektora MŚP (małe i średni przedsiębiorstwa).

 

DOŚWIADCZENIE I INNOWACJA

Mając wieloletnie doświadczenie i stałą obsługę BHP w różnych branżach, kontrolujemy stan techniczny maszyn i urządzeń związanych z BHP i PPOŻ.

Ponadto oferujemy i dobieramy rozwiązania techniczne oraz technologiczne korzystając
z najnowszych rozwiązań jakie przynoszą nam dzisiejsze innowacyjne produkty poprawiające wydajność i bezpieczeństwo w Państwa Firmie.