W świetle obowiązujących przepisów Kodeksu Pracy – Art. 237 indeks 11 w każdym przedsiębiorstwie należy zapewnić wykonywanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy, w zakresie określonym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Proponujemy pełny outsourcing w zakresie wykonywania zadań służby BHP. Usługa ta stanowi bardzo wygodne i kompleksowe rozwiązanie ustawowego obowiązku pracodawców.

W atrakcyjnej cenowo usłudze abonamentowej nasi Klienci otrzymują wykonywanie wszystkich zadań specjalisty ds. BHP:

 • prowadzenie szkoleń BHP w pełnym zakresie (szkolenia wstępne i okresowe),
 • monitoring ważności szkoleń i badań lekarskich pracowników
 • przygotowywanie skierowań na wstępne/okresowe/kontrolne badania lekarskie
 • ocenę i dokumentację ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
 • pełną obsługę postępowań wypadkowych
  • uczestnictwo w komisjach powypadkowych
  • sporządzanie protokołów powypadkowych
  • sporządzanie kart wypadku
  • sporządzanie protokołów wysłuchania poszkodowanych i świadków
  • sporządzanie kart Z-KW dla ZUS
 • dobór środków ochrony indywidualnej
 • okresowe przeglądy stanu BHP
 • oceny ergonomiczne stanowisk pracy
 • audyty z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej
 • opracowanie niezbędnych instrukcji
 • sporządzanie analiz rocznych stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • doradztwo w doborze i zakupie ochron osobistych
 • współreprezentowanie przed instytucjami kontroli warunków pracy
 • odpowiedzi na wystąpienia i nakazy Państwowej Inspekcji Pracy oraz pomoc w realizacji nakazów i wystąpień
 • zakładanie wymaganych rejestrów (wypadków, czynników szkodliwych, badań lekarskich, chorób zawodowych)
 • nielimitowane doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

 Wykonywanie pełnej dokumentacji powypadkowej:

 

Oprócz usługi abonamentowej, przyjmujemy także jednorazowe zlecenia na wykonanie wszystkich czynności standardowo zawartych w pakiecie, w tym na przeprowadzanie audytów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, dokumentację oceny ryzyka zawodowego i wypadków przy pracy.

Pamiętaj, że wybierając DJP-SAFETY powierzasz bezpieczeństwo swojej firmy kompetentnemu zespołowi fachowców działającemu w branży od ponad 15 lat!

Koszty wymienionych usług ustalamy indywidualnie.