Zasady ochrony danych w świetle nowych przepisów – RODO

 

Celem szkolenia jest uzyskanie wiadomości z zakresu:

 • głównych celów i założeń reformy ochrony danych w UE prowadzących do umocnienia prawa do prywatności,
 • nowych obowiązków administratora danych osobowych, takich jak np. rejestrowanie czynności przetwarzania oraz zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych,
 • prowadzenia akt osobowych zgodnie z wymaganiami RODO
 • zasad przetwarzania danych osobowych, przetwarza danych osobowych szczególnych kategorii,
 • obowiązkowej dokumentacji wynikającej z przetwarzania danych,
 • praw przysługujących osobom (m.in. prawie do usunięcia, ograniczenia, przetwarzania danych),
 • inspektora ochrony danych (IOD), jego statusie i zadaniach oraz sytuacjach kiedy jego wyznaczenie jest obowiązkowe,
 • konsekwencji prawnych naruszenia zasad przetwarzania danych,
 • zadań i roli organu nadzorczego.

 

Zarządzanie bezpieczeństwem w pracy w świetle przepisów o ochronie danych osobowych – RODO

 

Celem szkolenia jest uzyskanie wiadomości z zakresu:

 • głównych celów i założeń reformy ochrony danych w UE prowadzących do umocnienia prawa do prywatności,
 • przechowywania dokumentacji wypadkowej, zbierania danych świadków wypadku itp.,
 • nadzoru nad podwykonawcami i innymi osobami zewnętrznymi na terenie zakładu w zgodności z wymaganiami ochrony danych,
 • monitoringu wizyjnego i zdjęć jako nadzór nad podwykonawcami oraz stanowiącym dowód w postępowaniu powypadkowym,
 • dokumentowania kontroli BHP w zgodności z wymaganiami ochrony danych (zdjęcia filmy),
 • organizowania szkoleń i/lub kierowania pracowników na szkolenia z zachowaniem wymogów ochrony danych,
 • informowania danej osoby, której dane dotyczą o zasadach ich przetwarzania na terenie zakładu,
 • przetwarzania danych wrażliwych pracowników,
 • dokumentowania chorób zawodowych, dokumentacji wypadkowej w zgodności z ochroną danych,
 • konsekwencji prawnych naruszenia zasad przetwarzania danych,
 • zadań i roli organu nadzorczego.