Proponujemy Państwu w ramach usługi „nadzór bhp”

Wykonywanie zadań służby BHP na podstawie art. 23711§ 2 Kodeksu pracy.

Zakres zadań w ramach tej usługi zgodny jest z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (02. U. Nr 109, poz. 704 z dnia 18 września 1997 r, z późn. zm.).

 

W ramach tej usługi wykujemy między innymi:

W zakresie bhp:

 • audyt stanu bhp
 • szkolenia wstępne i okresowe bhp
 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów prawa praca w odniesieniu do BHP
 • udział w dochodzeniach powypadkowych – prowadzeniu wymaganych przepisami prawa pracy rejestrów z zakresu bhp
 • prowadzenie kompleksowych i problemowych kontroli stanu bhp
 • opracowywanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego
 • sporządzanie okresowych analiz stanu bhp
 • opracowywanie instrukcji ogólnych bhp i stanowiskowych
 • wykonywanie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej
 • reprezentowanie klienta w przypadku kontroli organów kontroli np. : PIS i PIP

inne zadania wynikające z rozporządzenia dotyczącego służby bhp Usługi wykonujemy w ramach
umów o stałej współpracy

W zakresie ppoż.:

 • opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wraz z schematem planu ewakuacji
 • szkolenia pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • opracowywanie instrukcji dotyczących ochrony przeciwpożarowej
 • wyposażenie nadzorowanych obiektów min w:
 • instrukcje przeciwpożarowe – znaki bezpieczeństwa dotyczące ewakuacji
 • znaki bezpieczeństwa dotyczące ochrony ppoż.
 • pożarnicze tablice informacyjne
 • podręczny sprzęt gaśniczy itp.
 • przeglądy instalacji gazowych
 • przeglądy sprzętu ppoż.
 • badania wydajności sieci hydrantowej
 • przegląd ppoż. wraz ze sporządzaniem protokołów stanu bezpieczeństwa pożarowego