W świetle obowiązujących przepisów Kodeksu Pracy – Art. 23711 w każdym przedsiębiorstwie, należy zapewnić wykonywanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy, w zakresie określonym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 109 poz. 704 z póź. zm.).

Proponujemy pełny outsourcing w zakresie wykonywania zadań służby BHP na terenie budowy jak i zakładu przemysłowego.  Usługa ta stanowi bardzo wygodne i kompleksowe rozwiązanie ustawowego obowiązku pracodawców.

W atrakcyjnej cenowo usłudze nasi Klienci otrzymują wykonywanie wszystkich zadań specjalisty ds. BHP, w tym:

 • prowadzenie szkoleń BHP w pełnym zakresie (szkolenia wstępne, okresowe i specjalistyczne),
 • kontrola, audyt stanowisk pracy,
 • opracowanie niezbędnych instrukcji stanowiskowych, regulaminów wewnętrznych oraz instrukcji obsługi maszyn,
 • sporządzanie analiz rocznych stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • okresowe przeglądy, audyty BHP i ochrony ppoż.,
 • przygotowywanie skierowań na wstępne/okresowe/kontrolne badania lekarskie,
 • ocenę i dokumentację ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
 • pełną obsługę postępowań wypadkowych:
  • uczestnictwo w komisjach powypadkowych,
  • sporządzanie protokołów powypadkowych,
  • sporządzanie kart wypadku,
  • sporządzanie protokołów wysłuchania poszkodowanych i świadków,
  • sporządzanie kart Z-KW dla ZUS,
 • oceny ergonomiczne stanowisk pracy,
 • monitoring ważności szkoleń i badań lekarskich pracowników,
 • doradztwo w doborze i zakupie ochron osobistych,
 • współreprezentowanie przed instytucjami kontroli warunków pracy,
 • odpowiedzi na wystąpienia i nakazy Państwowej Inspekcji Pracy oraz pomoc w ich realizacji,
 • zakładanie wymaganych rejestrów (wypadków, czynników szkodliwych, chorób zawodowych i inne),
 • nielimitowane doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Oprócz stałej współpracy, przyjmujemy także jednorazowe zlecenia na wykonanie wszystkich czynności standardowo zawartych w pakiecie.

Pamiętaj, że wybierając DJP-SAFETY powierzasz bezpieczeństwo swojej firmy kompetentnemu zespołowi fachowców działającemu w branży od ponad 20 lat!

Koszty wymienionych usług ustalamy indywidualnie.