Instrukcja eksploatacji dla urządzeń energetycznych to niezwykle istotny dokument, mający kluczowe znaczenie dla prawidłowego i bezpiecznego korzystania z urządzeń. Odpowiednio opracowane instrukcje eksploatacji dla urządzeń energetycznych powinny zawierać informacje niezbędne do bezpiecznego korzystania z tych urządzeń. Pozwala to zminimalizować ryzyko awarii, a także wypadków. Dzięki właściwie wykonanej instrukcji możliwe jest zapewnienie optymalnej pracy i zwiększenie bezpieczeństwa pracowników. Ma to kluczowe znaczenie dla zachowania płynności procesów w przemyśle.

Instrukcję eksploatacji dla urządzeń energetycznych powinien zapewnić pracodawca – co zaznaczone jest w Rozporządzeniu Ministra Energii z dni 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. W DJP Safety zajmujemy się opracowywaniem instrukcji eksploatacji dla urządzeń energetycznych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i doskonałym zorientowaniu w branży energetycznej, zapewniamy dokumentację wykonaną zgodnie z wytycznymi i obowiązującymi przepisami.

Chcesz dowiedzieć się więcej o procedurze opracowywania instrukcji? Poznać cenę usługi i szczegóły realizacji? Skontaktuj się z nami!

Tel. 503 420 134

E-mail: [email protected]

 

Co powinna zawierać instrukcja eksploatacji dla urządzeń energetycznych?

Rozporządzenie określa także, jakie informacje powinna zawierać instrukcja eksploatacji dla urządzeń energetycznych. Przygotowanie instrukcji, która w sposób precyzyjny opisuje wszystkie punkty jest kluczowe do zwiększenia bezpieczeństwa pracowników oraz trwałości i bezawaryjności urządzeń.

Oto najważniejsze informacje, jakie powinna zawierać instrukcja eksploatacji dla urządzeń energetycznych:

  • opis urządzenia – jego dokładną charakterystykę, parametry techniczne, a także opis układów automatyki, zabezpieczeń, systemów sterowania
  • rysunki, wykresy oraz schematy wraz z opisami
  • dokładny opis użytkowania urządzenia, włącznie z czynnościami związanymi z uruchomieniem, a także zatrzymaniem w warunkach normalnej pracy
  • instrukcje dotyczące postępowania w momencie awarii urządzenia, które zminimalizują skutki awarii
  • procedury dotyczące przeglądów, pomiarów i prób, które mają na celu utrzymanie urządzenia w odpowiednim stanie technicznym i zwiększyć bezpieczeństwo
  • identyfikacja zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego, a także zagrożeń dla środowiska naturalnego
  • opis niezbędnych wymagań bhp i przepisów przeciwpożarowych związanych z użytkowaniem danego urządzenia
  • wytyczne na temat środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, a także pozostałych aspektów związanych z ograniczeniem ryzyka wypadków.

 

W ramach naszych usług wykonujemy także audyt bezpieczeństwa maszyn.