Dbanie o stan bezpieczeństwa i higieny pracy to podstawa w każdym przedsiębiorstwie. Zapewniając te czynniki ma się pewność, że wykonywane czynności będą optymalne oraz zostaną przy nich zachowane standardy chroniące zdrowie. Jednym z rozwiązań, by zachować ten stan rzeczy są wizyty firmy, która analizuje zgodność warunków pracy z obowiązującymi przepisami. W takim razie jak przebiega audyt BHP?

Bezpieczeństwo to priorytet

Zgodnie z prawem pracodawca jest odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa i higieny pracy. Tak samo prawnym obowiązkiem jest przeprowadzanie kontroli stanu BHP. Obowiązujące przepisy określają konkretne zadania i obowiązki osoby zatrudniającej pracowników. Audyt ma przede wszystkim charakter diagnostyczny. Dzięki temu, można określić warunki panujące w zakładzie pracy, a przede wszystkim uniknąć zagrożeń związanych z wypadkami przy pracy. Audyt jest rodzajem kontroli, dzięki czemu można sprawdzić stan BHP w kontekście obowiązujących norm oraz dokonać stosownych zmian.

Prosty sposób, by dowiedzieć się jak zniwelować zagrożenia

Poszczególne działania w ramach audytu wybiera się zgodnie z oczekiwaniami klienta. W jego trakcie dochodzi do spotkań z zarządem i poszczególnymi pracownikami firmy, wizytuje się obszary związane z działalnością oraz ich dokumenty. Wszystko to prowadzi do zebrania odpowiedniej ilości danych umożliwiających analizę obecnego stanu. Sporządzany jest raport, w którym wszystko to jest stosownie i przejrzyście przedstawione. Nie wykazuje się w nim jednak jedynie ryzyka zagrożeń lub nieprawidłowości prawnych, lecz przede wszystkim przedstawia się w nim plan poprawy. W zakresie audytu znajduje się między innymi sprawdzenie regulaminu pracy, ocena ryzyka zawodowego, warunków środowiska pracy oraz przystosowania stanowisk pracy.

Zgodność z przepisami i ochrona przed pożarem

Zatem jak przebiega audyt przeciwpożarowy? Działa on dokładnie w taki sam sposób jak audyt BHP z różnicą polegającą na skupieniu się na innej dziedzinie. Także jest to analiza stanu faktycznego, lecz tym razem w kontekście zgodności obiektu z aktualnymi przepisami przeciwpożarowymi. Audyt przeciwpożarowy zakłada identyfikację nieprawidłowości bez konsekwencji prawnych. Dzięki temu w kontrolowany sposób można sprawdzić stan swojego przygotowania i wyposażenia przeciwpożarowego bez obawy przed mandatem od organów kontroli. Taki audyt pomaga usunąć niezgodności. Tak jak w przypadku BHP jest tu sporządzany raport, zestawiający wszystkie niedociągnięcia i elementy do nadrobienia w kontekście przepisów. Z reguły podczas takiej kontroli sprawdza się warunki ochrony przeciwpożarowej, wyposażenie gaśnic oraz stan systemów pożarowych, w jakim stopniu zapewnione są warunki ewakuacji w obiekcie, zaopatrzenie w wodę do gaszenia pożaru, a także dokumentację.

Skorzystaj z audytu i bądź spokojny

Warto zauważyć, że audyty są bardzo pożytecznym i konstruktywnym sposobem sprawdzenia stanu przygotowania w kontekście bezpieczeństwa. Nie tylko wykazuje on błędy, ale przede wszystkim pomaga określić w jaki sposób naprawić niedociągnięcia, by móc zapewnić ochronę zdrowia i bezpieczeństwo w pracy.