Świadczymy także usługi w zakresie:

  • Przeglądu sprzętu do prac na wysokości,
  • Przeglądu instalacji gazowych,
  • Opracowywania planów postępowania na wypadek zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego, mienia oraz środowiska naturalnego (Dz.U.Nr 194 poz.1632) niezbędny w celu uzyskania koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, a także obrotu technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.