Usługi kierowane do wszystkich prowadzących działalność gospodarczą, których obowiązują przepisy z ochrony środowiska w zakresie prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości.

Oferujemy usługi w zakresie gospodarki odpadami:
– przygotowanie wniosków rejestrowych (dla podmiotów, które starają się o wpis),
– przygotowanie wniosków aktualizacyjnych (dla podmiotów, które posiadają już wpis),
– szkolenia z zakresu obsługi oraz obowiązków związanych z BDO,
– doradztwo oraz indywidualne konsultacje dotyczące obowiązku dokonania wpisu do BDO,
– przygotowywanie kart przekazania odpadów (KPO),
– prowadzenie ewidencji odpadów w systemie BDO,
– sporządzanie rocznych sprawozdań w systemie BDO,
– stałą obsługę firmy obejmującą wszystkie zagadnienia związane z gospodarowaniem odpadami.

Oferujemy usługi w zakresie emisji zanieczyszczeń do atmosfery (prowadzone w systemie KOBiZE):

– tworzenie bazy i jej aktualizacja,
– przygotowywanie sprawozdań z emisji zanieczyszczeń,
– sporządzanie rocznych sprawozdań,
– doradztwo w zakresie prowadzenia emisji do atmosfery.

Ponadto doradzamy w realizacji zaleceń pokontrolnych WIOŚ i pomagamy wdrożyć procedury z ochrony środowiska w Jaśle jak również całej Polsce.