Usługi BHP w Nowym Sączu – djp-safety.pl

Jako firma specjalizująca się w obszarze zapewniania bezpieczeństwa procesu pracy na każdym jej etapie, świadczymy dla Państwa profesjonalne usługi BHP w Nowym Sączu. Ponadto, wykonujemy przeglądy maszyn oraz sporządzamy dokumentację techniczno-ruchową. Nasza wykwalifikowana kadra pracownicza zapewnia najwyższą jakość obsługi. Nadrzędnym celem jaki przyświeca DJP-SAFETY jest zadowolenie klienta z podjętej z nami współpracy.

Profesjonalne usługi BHP w Nowym Sączu

W ofercie firmy DJP-SAFETY znajdziecie kompleksowe usługi BHP w Nowym Sączu. Prowadzimy między innymi szkolenia wstępne i okresowe oraz opracowujemy wszelkie niezbędne dokumentacje z zakresu BHP. Wykonujemy okresowe przeglądy, audyty, a także przygotowujemy roczne analizy stanu BHP w danym przedsiębiorstwie. Sporządzamy skierowania na badania lekarskie oraz pełną dokumentację związaną z ryzykiem zawodowym na danym stanowisku pracy. W zakresie naszych usług znajduje się również pełna obsługa postępowań powypadkowych i wiele innych zagadnień związanych z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Obowiązkowe przeglądy maszyn w Nowym Sączu

Maszyny wykorzystywane przez pracowników w trakcie pracy, które zostały zakupione przed dniem 01 stycznia 2003 roku muszą spełniać minimalne wymagania związane z BHP, określone w “dyrektywie maszynowej” 2006/42/WE. Jako firma wykonująca przeglądy maszyn w zakresie bezpieczeństwa w Nowym Sączu dysponujemy odpowiednią wiedzą, która pozwala nam ocenić stopień spełnienia tych wymagań przez daną maszynę. Oferujemy także doradztwo w zakresie usunięcia ewentualnych niezgodności, które zostały przez nas wykryte w trakcie oględzin.

DTR maszyn w Nowym Sączu czyli dokumentacja techniczno – ruchowa

Jako wykwalifikowany zespół przygotowujemy dla naszych klientów DTR maszyn, Instrukcje obsługi maszyn w Nowym Sączu, zwaną także paszportem maszyn. Wykonujemy audyt dokumentacji techniczno- ruchowej, tworzymy raport z kontroli oraz służymy pomocą w doborze odpowiednich środków bezpieczeństwa. Ponadto, opracowujemy instrukcję stanowiskowa bhp dla maszyn. Korzystając z naszych usług możesz mieć pewność, że wykonana przez nas ocena maszyn pod względem wymagań minimalnych lub zasadniczych w Nowym Sączu zostanie przeprowadzona zgodnie ze sztuką. Dzięki temu zyskasz gwarancję, że Twoi pracownicy mają zapewnione należyte bezpieczeństwo zgodnie z wymogami określonymi w “dyrektywie maszynowej” 2006/42/WE.