Oprócz praw i obowiązków nasze doradztwo BHP to także pomoc w uzyskaniu dotacji z ZUS na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach.

 

Kto może starać się o dofinansowanie z ZUS na poprawę warunków BHP?

Cały program skierowany jest do przedsiębiorców, którzy wdrażają lub chcą wdrożyć przedsięwzięcia związane z poprawą stanu BHP.  Zakład Ubezpieczeń Społecznych dofinansowuje takie projekty w ramach prewencji wypadkowej. Pomożemy w stworzeniu i przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji dla projektów inwestycyjnych, które wiążą się przede wszystkim z zabezpieczeniami technicznymi.

Jest to wsparcie finansowe na zakup, modyfikacje lub usprawnienia maszyn, urządzeń, a także systemów wszystkich środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.

Poziom dofinansowania został zróżnicowany ze względu na wielkość podmiotu, mierzony liczbą osób, za które odprowadzana jest składka na ubezpieczenie wypadkowe.  Wynosi od 20% do 90% oraz od 40 tysięcy złotych do 500 tysięcy złotych. Program jest skierowany w szczególności sektora MŚP (małe i średni przedsiębiorstwa). Wystarczy tylko opłacać składki, w tym przede wszystkim składki na ubezpieczenie wypadkowe, by zyskać dostęp do specjalnej puli środków z ZUS.

 

Skorzystaj z fachowej pomocy na pozyskanie środków z ZUS na poprawę BHP. Nasza firma oferuje szereg usług związanych z wnioskami do ZUS:

  • pilotowanie wniosków – od ich napisania do ostatecznej realizacji,
  • korygowanie wniosków wielokrotnie zwracanych przez ZUS w celu naniesienia zmian,
  • opracowywanie dokumentacji obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego oraz wydatku energetycznego,
  • opracowywanie wszelkiego rodzaju dokumentacji niezbędnych do złożenia wniosku.
Rodzaj przedsiębiorstwa Liczba pracowników Procent budżetu projektu podlegający dofinansowaniu Maksymalna kwota dofinansowania dla projektów
doradczy inwestycyjny doradczo-inwestycyjny
mikro od 1 do 9 90 % 40 tys. zł 100 ty. zł 140 tys. zł
małe od 10 do 49 80 % 60 tys. zł 150 tys. zł 210 tys. zł
średnie od 50 do 249 60% 80 tys. zł 260 tys. zł 340 tys. zł
duże powyżej 250 20 % 100 tys. zł 400 tys. zł 500 tys. zł

 

Rodzaje projektów:

W ramach programu o dofinansowanie z ZUS, dodatkowe pieniądze można otrzymać na trzy typy projektów. Są to:

  1. Projekty inwestycyjne
  2. Projekty o charakterze doradczym
  3. Projekty inwestycyjno-doradcze